Art. 1
Inschrijving en betaling.
Bij inschrijving dient een voorschot van minimum 30% van het inschrijvingsgeld te worden betaald. Het saldo dient uiterlijk 6 weken vóór het vertrek geregeld te zijn. Pro Cultura bvba heeft het recht een cursist
te weigeren die het volledige inschrijvingsgeld niet heeft betaald op
het ogenblik van het vertrek.

Art.2
Annulatie moet gebeuren bij aangetekend schrijven (aan de hand van bewijsstukken) en met grondige reden (overlijden tot in de tweede graad, ongeval of zware acute ziekte overkomen na inschrijving). Bij annulatie wordt 25% van het totale inschrijvingsgeld aangerekend. Wordt geannuleerd tijdens de laatste drie weken vóór vertrek (i.e. 21 dagen vóór vertrek), dan wordt 60% van het totale inschrijvingsgeld ingehouden of gevorderd, welke ook de reden van annulatie weze. Niet verschijnen op de geplande dag van aankomst betekent verlies van die dag; helemaal niet verschijnen of vroegtijdig naar huis gaan, komt overeen met annulatie, waarbij echter het volledige inschrijvingsgeld ingehouden of gevorderd wordt.

Art.3
Opzegging van onze kant.
Mocht, als gevolg van omstandigheden die zich buiten onze wil om voordoen, één of andere stage geannuleerd worden, dan zal U een andere periode voorgesteld worden. Zo dat alternatief U niet zou liggen, wordt de door U reeds betaalde som teruggestort, zonder dat nochtans enige schadevergoeding van de inrichter Pro Cultura bvba kan geëist worden.

Art.4
Verzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid :
De burgerlijke aansprakelijkheid van elke leerling wordt gedekt bij schade aan derde, aanvullend aan eventuele familiale verzekering.
Lichamelijke ongevallen :
- behandelingskosten na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering of van het organisme welke deze vervangt.
- bij overlijden : € 7.436,80
- bij bestendige invaliditeit : € 14.873,61 voor een invaliditeit die 100% bereikt.
- OMOB-Assistance bij repatriëring

Wij zijn niet verzekerd tegen diefstal of verlies van voorwerpen. Gelieve uw verzekeringsagent te raadplegen. Indien U deze verzekering onvoldoende acht, kunt U uiteraard bij Uw verzekeringsagent een bijkomende verzekering afsluiten.

Art.5
Reizen
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen die onafhankelijk zijn van onze wil.

Art. 6
De ouders nemen de volle verantwoordelijkheid op zich voor het gedrag van hun kind. In geen geval kan Pro Cultura bvba verantwoordelijk gesteld worden voor hun gedrag. Bij wangedrag kan iedere deelnemer op eigen kosten door Pro Cultura bvba naar huis gestuurd worden.

Art.7
Devaluatie
Bij devaluatie van meer dan 3% van de Euro t.o.v. het Engelse pond worden onze tarieven aangepast.

Art.8
Bovenstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing voor verblijven in groep. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Ieper bevoegd.


Pro Cultura bvba - J. Kennedylaan 26 - 8900 Ieper - Tel +32(0)57 20 59 26 - Fax +32(0)57 46 94 11 - info@procultura.be